جایی برای مشق شب نیست

هفته گذشته چهارشنبه:
خبر: شبکه 3 جمعه شب فیلم سینمایی مشق شب اثر عباس کیارستمی را در برنامه 100 فیلم پخش خواهد نمود.
واکنش من: عجب! آشتی تلویزیون با کیارستمی پس از سالها با پخش مشق شب که بیش از سایر آثارش مایه های اجتماعی در دل دارد. حیرتا از آغاز وزش نسیم تحول!

هفته گذشته پنج شنبه:
شبکه خبر: میزگردی با حضور منتقدان در باب فیلم مشق شب و سایر فیلمهایی که برای جمعه در نظر گرفته شده است.
واکنش من: انگار قضیه جدی است. اتفاق جالب و کمیابی است. باید رفقا را خبر کنم.

هفته گذشته جمعه بعد از ظهر:
خبر: خبرها موید پخش مشق شب است.
واکنش من: به تمام دوستان و آشنایانی که ممکن بود این فیلم در نظرشان جالب آید از طریق sms خبر دادم که حتما ببینید و از دست ندهید.

هفته گذشته جمعه شب:
خبر: شبکه 3 تیزر تبلیغاتی برنامه 100 فیلم را پخش کرد اما فیلمی که در این تیزر تبلیغ می شد، مشق شب نبود، جایی برای پیرمردها نیست بود!
واکنش من: صدا و سیما بی خیال پخش مشق شب شد؟ یعنی روی آنتن رفتن مشق شب یک اقدام خودجوش بوده که این طور ضربتی از وقوعش جلوگیری شد؟ پس اطلاع رسانی من چه می شود؟ ضایع شدم رفت. ای وای آبرویم! ای وای حیثیتم!

نتیجه اخلاقی:
همگی مرا حلال کنند که قصور از من نبود. همچنین دوستان یک زحمتی بکشند خودشان پیگیر پخش فیلمهای سینمایی در تلویزیون باشند که مسوولیت از عهده من خارج شود و اعتبار ما هم این وسط اگر بیشتر نمی شود افت هم نکند. در ضمن اگر جایی برای پیرمردها نیست را هم دیده اید ضرر نکرده اید. دردا و دریغا از عدم وزش نسیم تحول!

 

ادامه خواندن جایی برای مشق شب نیست