بله‌بله

مهراسید! نترسید! نگران نشوید! اشتباه نیامدید! اینجا همان روزگار گیدورایی است که بود و مدیریتش هم همان گیدوراست که بود. پس اندکی تامل کنید تا بگویم ماجرای عکس این خواننده خوش ‌تیپ و تو دل بروی عراقی از چه قرار است. رفیقم صداقت تعریف می‌کرد روزی توی تاکسی نشسته بوده که این آهنگ شاد عربی عجیب رفته توی گوشش به مزاقش عجیب خوش آمده. پس از راننده پرسیده این آهنگ چیه که ما رو دیوانه کرده؟ مال کیه؟ راننده با حیرت و چشمهای گرد انگار که بهش برخورده باشد گفته: این محمد السالمه! مگه نمیشناسی؟ رفیق ما به آرامی و با کمی ترس گفته: نه والا! راننده این‌بار بلندتر و متعجب‌تر  پرسیده: محمد السالم آهنگ بله بله، خیلی معروفه! یعنی نشنیدی؟ صداقت با ترس بیشتر جواب داده: نه به جان خودم! شرمنده‌ام خب!
صداقت به مقصد که رسیده و به اولین اینترنت که دست پیدا کرده سریع یک عدد گوگل باز کرده و توش تایپ کرده: محمد السالم بله بله!
در همان نتایج اول جستجو توانسته آهنگ را دانلود کند و بریزد روی گوشی فاخرش تا در آن شب موعود برایم پخش کند تا این‌بار من با دهان باز محو این آهنگ به ظاهر دیمبول عربی شوم و باز این بار من در اولین دسترسی به اینترنت بروم تایپ کنم: محمد السالم بله بله و آهنگ را بگیرم و تا امروز که امروز است روزی نیست که زیر 10 بار گوش دهم بهش! بس که نیکو و دل‌انگیز است، مخصوصا یکی از ملودی‌های میانی آهنگ. بشنوید از رفیق دیگرم اقبال که بعد از سه چهار روز آمده به من می‌گوید که آهنگ مرا ول نمی‌کند و این چی بود دادی بهم! گفتم این خواننده یک جوری صمیمی و خالصانه می‌خواند آدم گمان می‌کند پسرخاله‌اش همین بغل دستش نشسته و دارد می‌خواند برایش. همین است که آدمی را خوب می‌گیرد و حال آدمیزاد را هم خوب می‌کند. همین است که یک بار که توی خانه با همسرم لم داده بودیم در سکوت مطلق من سرم را به طرز عشوه‌ناکی تکان می‌دادم و او هم با دستش روی پایش ضرب گرفته بود و معلوم بود توی مغز هر دوی ما بله بله دارد پِلِی می‌شود.

لینک دانلودش را می گذارم اینجا که در این ایام رو به بهار همه با هم خجسته شویم. ضمنا از رامک عزیز هم که در ادبیات عرب تخصص دارد نمی‌دانم دعوت کنم به شنیدن این آهنگ یا نه یا این که بعدش کتکم خواهد زد و به عتاب خواهد گفت بهم که مردیکه تو مگه فکر کردی من چکاره‌ام؟ ترانه دمبلی عربی هم شد ادبیات عرب؟ اما ضرر ندارد و داشته باشد هم هزینه‌اش با من حتی اگر لنگ کفش سمتم پرتاب کند. پس ازش می‌خواهم بیاید و گوش کند و اگر خوشش آمد و حالش بهتر شد ترجمه‌ای هم ارائه دهد که ببینم این محمدالسالم چی با خودش می‌خواند که چنین جادویی دارد و چنین بر دل می‌نشیند. خب لابد لاجرم از دل برآمده!

و اینک لینک دانلود:
محمد السالم – بله بله 

و لینک کمکی